ĐIỀU KHOẢN VÀ CHÍNH SÁCH KHI THAM GIA NHÀ CÁI TF88

Khi tham gia nhà cái TF88 bạn cần biết 1 số điều khoản TF88. Những điều khoản này sẽ được áp dụng chung cho toàn bộ nội dùng trên website.

Bồi thường

Bạn tham gia TF có nghĩa là đồng ý với quy định, điều khoản TF88, và bạn liên kết với TF88, download APP của TF Gamings, xuống cược , vi phạm điều lệ gây ra tổn thất cho TF88, cổ đông của TF Coporation, người quản lí , đối tác của TF88, thì bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm ( bao gồm phí luật sư hợp pháp)

TF88-co-so-phap-ly-chinh-sach-boi-thuong
TF88 cơ sở pháp lý và chính sách bồi thường

Cở sở pháp lý

  • Chính sách bảo mật được tuân theo luật bảo hộ dữ liệu
  • Bạn chỉ được sử dụng TF88 khi bạn đủ điều kiện tham gia tại nước sở tại của bạn
  • Nếu chưa đủ 18 tuổi không được tham gia sử dụng TF88
  • Có những khu vực chưa hề quy định về việc ngăn cấm cược online, và có những khu vực đã được nhắc đến thì xem như là phạm luật.
  • TF chưa có cho phép những người trong khu vực cấm sử dụng gaming tham gia TF88
  • Nếu bạn trong khu vực quốc gia (bao gồm khu vực quốc gia cấm) mà sử dụng tham gia được TF88 không đồng nghĩa là chúng tôi khuyến khích bạn tham gia
  • Trong khu vực mà pháp luật nghiêm cấm thì không được sử dụng
  • Bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong khu vục quốc gia sở tại khi bạn sử dụng TF88
  • Nếu chúng tôi phát hiện bạn vi phạm điều luật thì chúng tôi có quyền xử lí tài khoản của bạn mà không cần báo trước.
  • Tham gia chơi tại TF88 đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những quy định này